Về REGEN

Regen là một Quỹ Trách Nhiệm Xã Hội, kinh phí hoạt động được trích từ lợi nhuận của công ty TNHH Vải Sợi Cường Thuận Phát (CTP Textiles), ra đời từ trăn trở mang lại sự tái sinh cho mẹ Thiên Nhiên và được nuôi dưỡng từ tư tưởng những gì chúng ta có được ngày hôm nay đều là “tạm ứng” từ xã hội.

Xem thêm

Môi trường

Môi trường

Con người

Con người